درباره ما

 

                هسته پژوهشی   Fuel, Combustion, and Emission – FCE در پاییز سال 1390 شکل گرفته است.

               این هسته پژوهشی به بررسی، تحلیل و فهم پدیده های مرتبط با سوخت (ارتباط بین کیفیت سوخت و احتراق در سوخت های معمولی، مصنوعی یا زیستی)، احتراق در موتورهای درون سوز ( بهینه سازی احتراق به منظور افزایش راندمان و حذف آلایندگی) و نحوه پخش آلاینده های ناشی از احتراق می پردازد.

               این دفتر در زمینه مسائل مرتبط با کیفیت سوخت و ارتباط آن با آلودگی هوا، موتورهای درون سوز و آلایندگی های ناشی از احتراق فعالیت می کند.

               بیش از 80% انرژی مصرفی از احتراق تولید شده و آلودگی هوا به عنوان یکی از جدی ترین معضلات زندگی صنعتی عمدتا ناشی از منابع ساکن و متحرک احتراقی است.

               این دفتر  هدف اصلی خود را "اجرای پروژه های پژوهشی در زمینه شناسایی اثرات مخرب ، اندازه گیری و کمیت سنجی تولید آلاینده ها" ،"بررسی راهکارهای کاهش آلایندگی ناشی از احتراق به ویژه در تعامل با موتورهای درونسوز" و  "دعوت به همکاری نخبگان جوان برای اجرای پروژه ها"قرار داده است.

               1- زمینه های پژوهشی

               - موتورهای احتراق داخلی  (زمینه عددی و آزمایشگاه):

               مطالعات موتورهای احتراق داخلی:

               ·   احتراق تراکمی همگن با پاشش مستقیم سوخت (بنزینی و دیزلی)

               ·   استفاده از بازخوران و پاشش مستقیم زودهنگام سوخت به منظور کاهش آلاینده های NOx و دوده

               ·   احتراق تراکمی همگن با مخلوط هوا و سوخت پیش آمیخته HCCI

               ·   پاشش مستقیم سوخت با کنترل الکترونیک به منظور بهینه سازی پارامترهای احتراقی و عملکردی موتور دیزل GDI

               ·   موتور بنزینی VVT

               ·   بررسی تأثیر سوخت بر آلایندگی

               ·   بررسی مکانیزم های احتراقی سوخت های مختلف

               - ضرایب انتشار آلایندگی شامل منابع متحرک و ثابت

               ·   اندازه گیری ضرایب انتشار خودروهای بنزینی سواری ساخت داخل (پایان یافته)

               ·   اندازه گیری ضرایب انتشار آلایندگی خودورهای دوگانه سوز و موتورسیکلت های بنزینی (در حال اجرا)

               ·   اندازه گیری ضرایب انتشار خودروهای دیزلی (در حال برنامه ریزی)

               ·   اندازه گیری انتشار پمپ بنزین، فرودگاه مهرآباد، راه آهن تهران، گرمایش خانگی و انتشار ذرات در شهر ( در حال اجرا)

               - مدل های عددی پراکنش آلودگی هوا

               ·   تحلیل آماری و فیزیکی داده های ایستگاه پایش الودگی هوا دانشگاه صنعتی شریف

               ·   مدل سازی پخش و پراکنش آلودگی هوای شهری با مدل های WRF و CAMx 

               2- تجهیزات آزمایشگاهی

               آزمایشگاه مجهز موتور تک استوانه ای در هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی به زودی افتتاح می گردد. علاوه بر آن، ایستگاه پایش کیفیت هوا با همکاری شهرداری تهران و به عنوان بخشی از تجهیزات پژوهشی هسته، در محل دانشگاه صنعتی شریف (روبروی کارگاه اتومکانیک) نصب و راه اندازی شده است.

               3- پروژه ها

               ·    بهینه سازی موتورهای درونسوز برای احتراق با راندمان بالاتر و آلایندگی کمتر

               ·   اندازه گیری ضرایب انتشار آلودگی اگزوز خودروهای سواری شخصی ساخت داخل بنزین سوز

               ·   توسعه و شناسایی تکنولوژی های کاهنده آلایندگی نظیر واکنشگر سه راهه و فیلترهای جمع آوری دوده

               ·   بررسی و پژوهش در زمینه عملکرد احتراقی سوخت های نوین نظیر سوخت های مصنوعی و بیو مانند دی متیل اتر، بیو الکل یا بیو دیزل

               ·   اندازه گیری آلایندگی ناشی از احتراق از موتورهای احتراق داخلی دردامنه عملکرد وسیع و ازخودروها با روشهای گوناگون اندازه گیری همراه، شاسی دینامومتر یا اندازه گیری از راه دور

               ·   توسعه و فعالیت در زمینه مدل های عددی احتراقی موتورهای درونسوز

               ·   توسعه و کاربرد مدل های عددی انتشار آلایندگی

               ·   توسعه و کاربرد مدل های عددی پراکنش آلودگی هوا

               ·   اندازه گیری های ترافیکی مانند سرعت متوسط یا ترکیب ناوگان برای تخمین آلایندگی تو لیدی

               ·   توسعه جداول ضرایب انتشار آلایندگی به صورت اندازه گیری مستقیم و روش های بالا به پایین و پایین به بالا

               4- همکاران (اعضا)

               - اعضا گروه " احتراق در موتورهای درونسوز "

               ·   مسعود ریحانیان

               ·   سید سینا وشتانی

               ·   سمیرا اکبری

               ·   امین بابازاده

               ·   امید اروجلو

               - اعضا گروه " آزمایشگاه تحقیقاتی موتور "

               ·    مصطفی محبی

               ·   مسعود ریحانیان

               ·   محمد حسین اخوان

               ·   محمد علی حسینی مهر

               ·   رامین مرادی

               ·   امیرحسین وحیدی

               - اعضا گروه انتشار و پراکنش آلایندگی "

               ·   حسین شهبازی

               ·   مسعود ریحانیان

               ·   سمیرا میرشی

               ·   فرزاد استقامت

               ·   احسان بین طالبی

               ·   امین حسنی

               ·   مهدی بابایی

               ·   یاسمین سلامت

               ·   احسان تقوایی

               - اعضا گروه " آلودگی هوا "

               ·   حسین شهبازی

               ·   سپیده اسماعیلی راد

               - مدیر دفتر 

               دکتر وحید حسینی فارغ التحصیل دکتری مهندس مکانیک از کانادا و پسادکتری از آزمایشگاه تحقیقاتی ملی دولت فدرال کاناداست. زادگاه او مشهد (1354) است و تحصیلات در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه صنعتی شریف به پایان برده است. او در پاییز 1390 اقدام به تاسیس هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی نمود و از آن زمان فعالیت های هسته را در زمینه های موتورهای احتراق داخلی، مدل سازی پراکنش آلودگی ناشی از احتراق و ضرایب انتشار آلایندگی احتراق ادامه داده است. در این راستا پروژه های مهم ارتباط با صنعت و احداث اولین آزمایشگاه تحقیقاتی موتور تک استوانه ای از اهم فعالیت های ایشان بوده است. دکتر حسینی دروس تخصصی احتراق و موتورهای درون سوز را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می کند. او مجری دوره قوای محرکه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف است. علاوه بر آن سمت مدیر اجرایی کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست شهرهای پایدار را بر عهده دارد. همچنین به عنوان مشاور شهرداری تهران در زمینه آلودگی هوا و مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا تهران فعالیت می کند. 

               ·   دکتری مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی

               ·   تخصص احتراق و آلایندگی های ناشی از احتراق از دانشگاه آلبرتا، کانادا، 2008

               ·   استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف  از 1390

                - مدیر اجرایی گروه

                آقای مهندس سعید دهقانی که دارای مدارک :

               ·   کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه رویال رودز کانادا (دوره مشترک با دانشگاه صنعتی شریف)

               ·   کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (مکاترونیک) از دانشگاه  صنعتی شریف 

               ·   کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش جامدات از دانشگاه صنعتی شریف

               که سابقه ده ساله مدیریت در صنایع ایران و مشاوره در زمینه کسب و کارهای نو ظهور را داشته و با سابقه علمی در زمینه مکاترونیک و مدیریت و عضویت در بنیاد ملی نخبگان، در اجرایی نمودن فرصت و شکوفایی آن نقش مهمی ایفا می کنند.

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus